Skip links

Ce sunt fatetele de portelan?

La Asmed Dent, oferim servicii de fatete dentare din porțelan în domeniul stomatologiei estetice. Acest serviciu vă permite să obțineți un zâmbet perfect din punct de vedere estetic prin aplicarea unor straturi subțiri de porțelan pe suprafața exterioară a dinților.

Fatetele dentare din porțelan reprezintă o metodă de tratament cosmetic care implică atașarea unor straturi subțiri și durabile de porțelan pe suprafața frontală a dinților. Această procedură este utilizată pentru a corecta forma, dimensiunea, culoarea și chiar alinierea dinților. Dacă aveți preocupări estetice precum decolorarea, petele, ciobituri, înclinații sau goluri între dinți, aplicarea fatetelor dentare din porțelan vă poate oferi un zâmbet impecabil.

Procesul de aplicare a fatetelor de portelan:

Serviciul nostru de aplicare Fatete Dentare din Porțelan include următorii pași:

 1. Consultatie și Evaluare: Inițial, dentistul nostru expert va avea o întâlnire cu dvs. pentru a evalua obiectivele și așteptările dvs. estetice. Ei vor examina starea dinților dvs. și vor determina planul de tratament potrivit pentru dvs.
 2. Pregătire: Se înlătură o cantitate minimă de smalț de pe suprafața frontală a dinților dvs. Acest proces creează spațiul necesar pentru plasarea corectă a straturilor de porțelan.
 3. Realizarea amprentelor: Se iau amprente ale dinților dvs. și sunt trimise la laborator. Tehnicienii experimentati folosesc aceste măsurători pentru a pregăti fatete personalizate din porțelan special pentru dvs.
 4. Fatete Temporare: În timp ce fatetele de porțelan sunt în pregătire, se aplică temporar fatete provizorii pe dinții dvs. Aceste straturi temporare vă oferă o apariție estetică și protecție.
 5. Plasarea Fatetelor din Porțelan: Fatetele de porțelan pregătite sunt plasate cu grijă pe dinții dvs. Dentistul nostru expert lucrează cu dăruire pentru a obține culoarea, forma și alinierea potrivite.
 6. Inspecție Finală și Ajustări: După plasarea Fatetelor Dentare din Porțelan, se verifică aspectul și nivelul mușcăturii dinților dvs. Se fac ajustări necesare pentru a asigura rezultate perfecte.

Cu serviciul de aplicare Fatete Dentare din Porțelan, puteți menține aspectul natural al dinților dvs., obținând totodată un zâmbet estetic perfect. La Asmed Dent, echipa noastră dedicată și facilitățile tehnologice avansate sunt aici pentru a vă oferi cele mai bune rezultate posibile. Contactati-ne, puteți obține zâmbetul la care ați visat întotdeauna!

Benefits of Porcelain Laminate Veneers:

 1. Aesthetic Enhancement: Porcelain Laminate Veneers are designed to enhance the appearance of your teeth. They can cover up imperfections such as stains, discoloration, chips, and gaps, giving you a radiant and symmetrical smile.
 2. Natural Look: Porcelain veneers are custom-made to match the color, shape, and size of your natural teeth, providing a seamless and natural-looking result. The translucent properties of porcelain mimic the light-reflecting qualities of natural teeth, ensuring a realistic appearance.
 3. Stain Resistance: Porcelain is highly resistant to staining, allowing you to enjoy a bright smile for a long time. You can confidently consume stain-causing substances like coffee, tea, and red wine without worrying about discoloration.
 4. Durability: Porcelain veneers are known for their durability and strength. With proper care and maintenance, they can last for many years, providing a long-lasting solution for your smile enhancement.
 5. Minimally Invasive: Compared to other cosmetic dental treatments, the application of Porcelain Laminate Veneers involves minimal removal of tooth structure. This means that the procedure is conservative and preserves the majority of your natural teeth.
 6. Improved Self-Confidence: A beautiful smile can have a significant impact on your self-esteem and confidence. By transforming your teeth with Porcelain Laminate Veneers, you can feel more comfortable and confident in social and professional settings.
 7. Easy Maintenance: Porcelain veneers are easy to maintain with regular oral hygiene practices. Brushing, flossing, and visiting your dentist for routine check-ups are essential for keeping your veneers and overall oral health in optimal condition.