Skip links

Wat is Porcelain Laminate Veneer?

Porcelain Laminate Veneer oftewel Porseleinen Laminaat Facet, is een dienst die bij Asmed Dent wordt aangeboden op het gebied van esthetische tandheelkunde. Deze dienst stelt u in staat om esthetisch een perfecte glimlach te bereiken door dunne porseleinen lagen aan te brengen op het buitenoppervlak van uw tanden.

Porcelain Laminate Veneer is een cosmetische behandelmethode waarbij dunne en duurzame porseleinen lagen aan de voorkant van de tanden worden bevestigd. Deze procedure wordt gebruikt om de vorm, grootte, kleur en zelfs de uitlijning van de tanden te corrigeren. Als u esthetische zorgen heeft, zoals verkleuring, vlekken, chips, scheefstand of openingen in uw tanden, kan de toepassing van Porcelain Laminate Veneer u voorzien van een perfecte glimlach.

Porcelain Laminate Veneer Proces:

Onze Porcelain Laminate Veneer-service omvat de volgende stappen:

Consultatie en Evaluatie: Eerst zullen onze deskundige tandartsen met u samenkomen om uw esthetische doelen en verwachtingen te beoordelen. Ze zullen de conditie van uw tanden onderzoeken en het geschikte behandelingsplan voor u bepalen.

Voorbereiding: Een minimaal hoeveelheid glazuur wordt verwijderd van het vooroppervlak van uw tanden. Dit proces creëert de benodigde ruimte voor de juiste plaatsing van de porseleinen lagen.

Afnemen van Afdrukken: Afdrukken van uw tanden worden genomen en naar het laboratorium gestuurd. Vaardige technici gebruiken deze metingen om op maat gemaakte porseleinen facings specifiek voor u te bereiden.

Tijdelijke Facings: Terwijl de porseleinen facings worden voorbereid, worden tijdelijke facings tijdelijk op uw tanden aangebracht. Deze tijdelijke lagen bieden u een esthetisch uiterlijk en bescherming.

Plaatsing van Porseleinen Facings: De voorbereide porseleinen facings worden zorgvuldig op uw tanden geplaatst. Onze deskundige tandartsen werken ijverig om de juiste kleur, vorm en uitlijning te bereiken.

Definitieve Inspectie en Aanpassingen: Na het plaatsen van de Porcelain Laminate Veneers worden het uiterlijk en het bijtniveau van uw tanden gecontroleerd. Noodzakelijke aanpassingen worden gemaakt om perfecte resultaten te garanderen.

Met de Porcelain Laminate Veneer-service kunt u het natuurlijke uiterlijk van uw tanden behouden terwijl u geniet van een perfecte esthetische glimlach. Bij Asmed Dent staat ons toegewijde team en geavanceerde technologische faciliteiten klaar om u de best mogelijke resultaten te bieden. Door contact met ons op te nemen, kunt u de glimlach bereiken waar u altijd van gedroomd heeft.

Benefits of Porcelain Laminate Veneers:

  1. Aesthetic Enhancement: Porcelain Laminate Veneers are designed to enhance the appearance of your teeth. They can cover up imperfections such as stains, discoloration, chips, and gaps, giving you a radiant and symmetrical smile.
  2. Natural Look: Porcelain veneers are custom-made to match the color, shape, and size of your natural teeth, providing a seamless and natural-looking result. The translucent properties of porcelain mimic the light-reflecting qualities of natural teeth, ensuring a realistic appearance.
  3. Stain Resistance: Porcelain is highly resistant to staining, allowing you to enjoy a bright smile for a long time. You can confidently consume stain-causing substances like coffee, tea, and red wine without worrying about discoloration.
  4. Durability: Porcelain veneers are known for their durability and strength. With proper care and maintenance, they can last for many years, providing a long-lasting solution for your smile enhancement.
  5. Minimally Invasive: Compared to other cosmetic dental treatments, the application of Porcelain Laminate Veneers involves minimal removal of tooth structure. This means that the procedure is conservative and preserves the majority of your natural teeth.
  6. Improved Self-Confidence: A beautiful smile can have a significant impact on your self-esteem and confidence. By transforming your teeth with Porcelain Laminate Veneers, you can feel more comfortable and confident in social and professional settings.
  7. Easy Maintenance: Porcelain veneers are easy to maintain with regular oral hygiene practices. Brushing, flossing, and visiting your dentist for routine check-ups are essential for keeping your veneers and overall oral health in optimal condition.